ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε στον παρακάτω συνδεσμο:
Γιατί είναι αναγκαίος ο Σύλλογος των απανταχού Οξυλιθιωτών «ο Ευαγγελισμός»
https://drive.google.com/file/d/1bF3H5fsO3bxRUMrOYAxFNpJ73Z6nzmPk/view?usp=sharing