Ο ποταμός Μανικιάτης εντάσσεται στο δίκτυο Natura

Στα πλαίσια της ΚΥΑ που αφορά την αναθεώρηση του εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, ο ποταμός Μανιάτης εντάσσεται πλέον στον κατάλογο περιοχών Natura. Η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017 και αφορά την ένταξη 95 νέων περιοχών στην Ελλάδα. Για την διαχείριση των περιοχών Natura στην Εύβοια, συστήνεται άλλωστε στα πλαίσια της ίδιας ΚΥΑ Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας