ΧΑΡΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΞΥΛΙΘΟ


Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος ετοίμασε έναν χάρτη μνημείων και τοπίων για τον Οξύλιθο Ευβοίας με στόχο την ανάδειξη και την προστασία τους.
Για το λόγο αυτό ζητήθηκε με την σχετική επιστολή η άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας για την δημιουργία του χάρτη υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Παράλληλα δημιουργήθηκε η Γερμανική έκδοση του χάρτη με την βοήθεια της κας Annika Pantelouris την οποία και ευχαριστούμε.