ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΜΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΑΣ


Ο σύλλογος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προσπαθεί να αναδείξει τον κίνδυνο από ενδεχόμενες κατολισθήσεις στον δρόμο Στομίου- Πλατάνας. 

Ο σύλλογος έχει ήδη απευθυνθεί στις Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας απ΄όπου μας γνωστοποιήθηκε η μελέτη που γίνεται για την περιοχή. Η μελέτη αυτή βεβαίως, όταν ολοκληρωθεί, χρειάζεται χρηματοδότηση από την πολιτεία για να υλοποιηθεί το έργο.

Για να τονίσουμε την σημασία του προβλήματος και να πιέσουμε προς την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών ετοιμάστηκε επιστολή προς τον Οργανισμό Λιμένων Ευβοίας ενώ ανάλογη επιστολή εστάλη (δείτε την εδώ) στον Δήμο Σκύρου. Θεωρούμε ότι σαφώς η κατάσταση του δρόμου αφορά και τον Δήμο Σκύρου καθώς  η πρόσβαση στην Σκύρο εξαρτάται άμεσα από την προσβασιμότητα του λιμανιού της Κύμης.