Κειμενα και φωτό απο το Πανηγύρι.

Δείτε εδώ κάποια εξαιρετικά αποσπάσματα κειμένων για το Πανηγύρι του χωρίου μας καθώς και κάποιες φωτογραφίες από αυτό.