ΒΙΟΚΑ Μονοδρίου


Δείτε εδώ την επιστολή που απέστειλε ο σύλλογος στις 20.5.18 προς τον Δήμαρχο κου Μπουραντά στην οποία ζητείται ενημέρωση για την κατάσταση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Μονοδρίου. Θα σας ενημερώσουμε για την απάντηση που θα λάβουμε από τον Δήμο.