ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Ι.Γ.μ.Ε

Ο σύλλογός μας ζητά  με επιστολή τη χαρτογράφηση του γεωτοπου (εσβεσμένο ηφαίστειο Οξυλιθου) με σκοπό την ανάδειξη του ως μνημειο της φύσης και την αξιοποίηση του ,αλλά και την προστασια του .Δείτε την επιστολή εδω