Μετά την επιστολή του συλλόγου το ζήτημα με το δέντρο που έθετε σε κίνδυνο το ναό διευθετήθηκε.Διαβάστε την επιστολή εδώ: