Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/1YKLkxKXfntc7dV4k3bzrTWSWhB0uBRd6/view?usp=drivesdk