Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/1XgCimhckem0kf9I5j787zk1s6dS0Xqqz/view?usp=drivesdk