Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/1TCwPo88_qxdnflzETvOEwlpl0BNnkijQ/view?usp=drivesdk