Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΞΥΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
https://drive.google.com/file/d/1E-ImJZF4jT_wz95TBteH9x2AKDXRZSuI/view?usp=drivesdk