ΤΟ ΧΩΡΙΟ


Διοικητική ιστορία

Ιστορία

Φυσιογνωμία

Μνημεία και τοποθεσίες ενδιαφέροντος στον Οξύλιθο

Τοποθεσίες ενδιαφέροντος 

Σύλλογος των απανταχού Οξυλιθιωτών Ευαγγελισμός (έτος ίδρυσης 1976).